Στην Δράμα βρίσκεται η έκθεσή μας όπου θα βρείτε διάφορα έπιπλα ...

Βοήθεια

Σύνθετο έπιπλο με ενσωματωμένη οθόνη προβολής βιντεοπροβολέα

Η οθόνη είναι κρυμένη στην κορνίζα και δεν φαίνεται μέχρι η κορνίζα να έρθει έξω

Η οθόνη είναι κρυμένη στην κορνίζα και δεν φαίνεται μέχρι η κορνίζα να έρθει έξω

Σύνθετο έπιπλο με ενσωματωμένη οθόνη προβολής βιντεοπροβολέα

Όταν η κορνίζα έρθει έξω φαίνεται το κάτω μέρος της οθόνης

Όταν η κορνίζα έρθει έξω φαίνεται το κάτω μέρος της οθόνης

Σύνθετο έπιπλο με ενσωματωμένη οθόνη προβολής βιντεοπροβολέα

Οθόνη προβολής Projecta 180cm x 102 cm, με 5cm μαύρο περιθώριο αριστερά, δεξιά και κάτω, μέχρι 75 cm στο επάνω μέρος.

Οθόνη προβολής Projecta 180cm x 102 cm, με 5cm μαύρο περιθώριο αριστερά, δεξιά και κάτω, μέχρι 75 cm στο επάνω μέρος.

Σύνθετο έπιπλο με ενσωματωμένη οθόνη προβολής βιντεοπροβολέα

πλάγια δεξιά πλευρά

πλάγια δεξιά πλευρά

Σύνθετο έπιπλο με ενσωματωμένη οθόνη προβολής βιντεοπροβολέα

πλάγια δεξιά πλευρά με την κορνίζα έξω

πλάγια δεξιά πλευρά με την κορνίζα έξω

Σύνθετο έπιπλο με ενσωματωμένη οθόνη προβολής βιντεοπροβολέα

πλάγια δεξιά πλευρά με την κορνίζα έξω και το πανί κατεβασμένο

πλάγια δεξιά πλευρά με την κορνίζα έξω και το πανί κατεβασμένο

Σύνθετο έπιπλο με ενσωματωμένη οθόνη προβολής βιντεοπροβολέα

πλάγια αριστερή πλευρά

πλάγια αριστερή πλευρά

Σύνθετο έπιπλο με ενσωματωμένη οθόνη προβολής βιντεοπροβολέα

πλάγια αριστερή πλευρά με την κορνίζα έξω

πλάγια αριστερή πλευρά με την κορνίζα έξω

Σύνθετο έπιπλο με ενσωματωμένη οθόνη προβολής βιντεοπροβολέα

πλάγια αριστερή πλευρά με την κορνίζα έξω και το πανί κατεβασμένο

πλάγια αριστερή πλευρά με την κορνίζα έξω και το πανί κατεβασμένο